آوریل 28, 2021

چرا باید به بسته بندی اهمیت داد و نقش بسته بندی چیست؟

پیشرفت و توسعه تکنولوژی در دنیا بر نوع و شیوه زندگی افراد تأثیر بسیار زیادی گذاشته است که قابل قیاس با گذشته نیست.نتایج این پیشرفت ها […]
آوریل 28, 2021

کدام نرم افزار برای چاپ فلکسو مناسب تر است ؟

سهولت و قابلیت اجرای عملیاتی نظیر اعوجاج روی هم خوردن رنگ ها و تکرار در عرصه پیش از چاپ فلکسو، در نرم افزارهای مختلف متفاوت است. […]
آوریل 28, 2021

چاپ هلیو چیست ؟

چاپ هلیوگراور گونه‌ای از چاپ‌های برجسته است. در چاپ هلیوگراور از کلیشه‌های فلزی (غالباٌ چدنی) استوانه‌ای شکل استفاده می‌شود که طرح مورد نظر به تفکیک رنگ […]
آوریل 28, 2021

کاربرد ماشینهای چاپ با توجه به نوع کار

ماشینهای چاپ برجسته از توانمندیهای زیادی برخوردارند و قادرند کارهای مختلفی را چاپ کنند.انتخاب ماشین چاپ براساس نوع، اندازه و کیفیت کار چاپی مورد نظر صورت […]